فارسىالعربيةEnglish
كتابخانه‌ي ديجيتالي نسخه‌هاي خطي و اسناد شرقي - Oriental documents and manuscripts digital library
● 
بانک اطلاعات   ->  گالرى تصاوير

عنوان   خانقاه مجیبیه - پتنا - هند 
منبع  فهرستواره خانقاه مجیبیه 
قيمت به ريال  30000 
توضيحات   مجموعه‌ای از سنگ قبرهای موجود در مزار خانقاه مجیبیه در شهر پتنه - هندوستان.
تصاویر توسط سید صادق حسینی اشکوری گرفته شده است. این خانقاه حاوی بیش از یکهزار و صد نسخه خطی است که بخش اعظم آنها به زبان فارسی است. اکثر این سنگ نوشته های تاریخی نیز به زبان فارسی نگاشته شده و بخشی از ادبیات فارسی در شبه قاره را مرور می کند. 
تعداد بازديد   2127 

نسخ خطيتعداد نسخ خطى: 68190

تعداد کل: 139449