فارسىالعربيةEnglish
كتابخانه‌ي ديجيتالي نسخه‌هاي خطي و اسناد شرقي - Oriental documents and manuscripts digital library
● 
ليست گروه ها
بانك نسخ خطي فارسي
تعداد بازديد :
1424
 • بانك نسخ خطي فارسي
كتابخانه ديجيتالي هند
تعداد بازديد :
1050
 • كتابخانه ديجيتالي هند
كتابخانه بزرگ آيت الله مرعشي نجفي
تعداد بازديد :
920
 • معرفي نسخه هاي خطي كتابخانه، تصحيح رساله هاي خطي كتابخانه، معرفي كتابهاي چاپي نفيس كتابخانه،معرفي انتشارات كتابخانه، گزارش سفرهاي علمي محققان كتابخانه
كتاب هاي الكترونيكي رايگان فارسي
تعداد بازديد :
593
 • كتاب هاي الكترونيكي رايگان فارسي
بزركترين كتابخانه نسخ خطي جهان اسلام
تعداد بازديد :
579
 • بزركترين كتابخانه نسخ خطي جهان اسلام
كتب برگزيده براي دانلود
تعداد بازديد :
490
 • كتب برگزيده براي دانلود
كتابخانه ديجيتالي باچندين هزار جلد
تعداد بازديد :
363
 • كتابخانه ديجيتالي باچندين هزار جلد
كتابخانه بزرگ حضرت آيت‌الله مرعشي نجفي (ره)
تعداد بازديد :
355
 • كتابخانه بزرگ حضرت آيت‌الله مرعشي نجفي (ره)
بزرگترين كتابخانه الكترونيكي جهان
تعداد بازديد :
318
 • بزرگترين كتابخانه الكترونيكي جهان
كتابخانه ديجيتالي بريتانيا
تعداد بازديد :
286
 • كتابخانه ديجيتالي بريتانيا
كتابخانه ملي پاكستان
تعداد بازديد :
256
 • كتابخانه ملي پاكستان
كتابخانه مركزي تبريز
تعداد بازديد :
207
 • كتابخانه مركزي تبريز
پايگاه اطلاع رساني آقا بزرگ
تعداد بازديد :
187
 • بانك اطلاعات نسخ خطي
بانك اطلاعات نسخه هاي خطي پزشكي
تعداد بازديد :
185
 • امكان جستجو در بانك اطلاعاتي نسخ خطي پزشكي
كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
تعداد بازديد :
185
 • كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
كتاب هاي الكترونيكي رايگان فارسي
تعداد بازديد :
183
 • كتاب هاي الكترونيكي رايگان فارسي
كتابخانه ديجيتالي نور
تعداد بازديد :
174
 • در اين پايگاه كتاب هاي ارزشمند علوم اسلامي با موضوعاتي چون: قرآن و تفسير، حديث، نهج البلاغه، تاريخ و سيره، رجال و درايه، فقه و اصول با امكانات ويژه اي عرضه شده است كه محققان و پژوهشگران ديني مي توانند با مراجعه به آن به نحو مطلوبي تحقيق و پژوهش خود را سامان بخشند. برخي از قابليت هاي اين كتابخانه ديجيتالي عبارت اند از: امكان جستجوي پيشرفته؛ دسترسي به متن كتب همراه با امكانات ويژه؛ ارائه متن كامل قرآن كريم همراه با صوت، ترجمه، تفسير و جستجوي ريشه اي؛ دسترسي به فهرست موضوعي، الفبايي و دوره زماني كتب؛ ارائه صفحه شخصي براي مشتركان با قابليت تنظيم و مديريت محتوا؛ دسترسي به كتب برنامه همراه با شرح آنها؛ دستيابي به امكانات متنوع پژوهشي نظير: علامت گذاري، رنگي كردن، نمايه زني و حاشيه نويسي
آستان قدس
تعداد بازديد :
154
 • سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
كتابخانه ديجيتال افغان
تعداد بازديد :
141
 • كتابخانه ديجيتال افغان
كتابخانه ملي ايران
تعداد بازديد :
124
 • كتابخانه ملي ايران
دانلود كتب اينترنتي در همه زمينه هاي علمي - ادبي - هنري و ديني
تعداد بازديد :
104
 • دانلود كتب اينترنتي در همه زمينه هاي علمي - ادبي - هنري و ديني
كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي
تعداد بازديد :
98
 • كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
تعداد بازديد :
94
 • سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
كتابخانه ملي كانادا
تعداد بازديد :
94
 • كتابخانه ملي كانادا
كتابخانه ديجيتالي جهاني
تعداد بازديد :
89
 • كتابخانه ديجيتالي جهاني
كتابخانه ديجيتال آذربايجان
تعداد بازديد :
88
 • كتابخانه ديجيتال آذربايجان
كتابهاي الكترونيكي فارسي
تعداد بازديد :
71
 • كتابهاي الكترونيكي فارسي
كتابخانه دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
تعداد بازديد :
68
 • كتابخانه دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
كتابهاي رايگان فارسي
تعداد بازديد :
65
 • كتابهاي رايگان فارسي
كتابخانه دانشگاه شيخ بهايي اصفهان
تعداد بازديد :
59
 • سيستم جستجوي كتاب و امور كاربران مربوط به دانشگاه شيخ بهايي اصفهان
كتابخانه كنگره
تعداد بازديد :
56
 • كتابخانه كنگره
كتابخانه ملي فرانسه
تعداد بازديد :
56
 • كتابخانه ملي فرانسه
كتابخانه‌ي ديجيتال ديد
تعداد بازديد :
54
 • مؤسسه‌ي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي تهران، معرفي كتاب، مقاله، پژوهش
كتابخانه ديجيتالي باكليه موضوعات
تعداد بازديد :
52
 • كتابخانه ديجيتالي باكليه موضوعات
كتابخانه ديجيتالي هنرهاي اسلامي
تعداد بازديد :
48
 • كتابخانه ديجيتالي هنرهاي اسلامي
كتاب هاي الكترونيكي برتر و رايگان فارسي
تعداد بازديد :
44
 • كتاب هاي الكترونيكي برتر و رايگان فارسي
پايگاه دريافت كتب الكترونيكي
تعداد بازديد :
43
 • پايگاه دريافت كتب الكترونيكي
كتابخانه پارس
تعداد بازديد :
42
 • كتابخانه پارس
كتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
تعداد بازديد :
40
 • كتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
كتابخانه ديجيتال باني تك
تعداد بازديد :
40
 • كتابخانه ديجيتال باني تك
كتابخانه ديجيتالي حوزه
تعداد بازديد :
39
 • كتابخانه ديجيتالي حوزه
كتابخانه ديجيتالي دانشگاه اميركبير
تعداد بازديد :
34
 • كتابخانه ديجيتالي دانشگاه اميركبير
كتابخانه ديجيتال رياضي(آمريكا)
تعداد بازديد :
32
 • كتابخانه ديجيتال رياضي(آمريكا)
كتابخانه ملي نيوزلند
تعداد بازديد :
32
 • كتابخانه ملي نيوزلند
كتابخانه ديجيتالي چهارده معصوم (ع)
تعداد بازديد :
30
 • كتابخانه ديجيتالي چهارده معصوم (ع)
كتابخانه ملي استراليا
تعداد بازديد :
29
 • كتابخانه ملي استراليا
كتابخانه ديجيتالي تبيان
تعداد بازديد :
29
 • كتابخانه ديجيتالي تبيان
كتابخانه ملي مالزي
تعداد بازديد :
27
 • كتابخانه ملي مالزي
كتابخانه ذكر
تعداد بازديد :
26
 • كتابخانه ذكر
شبكه كتابهاي الكترونيكي ايران
تعداد بازديد :
26
 • شبكه كتابهاي الكترونيكي ايران
كتابخانه پارس 
تعداد بازديد :
25
 • كتابخانه پارس 
كتابخانه ملي ايرلند
تعداد بازديد :
23
 • كتابخانه ملي ايرلند
كتابخانه مركز دايره‌المعارف بزرگ اسلامي
تعداد بازديد :
23
 • كتابخانه مركز دايره‌المعارف بزرگ اسلامي
كتابخانه ملي سنگاپور
تعداد بازديد :
22
 • كتابخانه ملي سنگاپور
كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد
تعداد بازديد :
22
 • كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد
كتابخانه پارسي
تعداد بازديد :
22
 • كتابخانه پارسي
كتابخانه مركز جهاني علوم اسلامي
تعداد بازديد :
21
 • كتابخانه مركز جهاني علوم اسلامي
كتابخانه بين المللي كلمبيا (انگليسي)
تعداد بازديد :
20
 • كتابخانه بين المللي كلمبيا (انگليسي)
كتابخانه ملي استراليا
تعداد بازديد :
20
 • كتابخانه ملي استراليا
كتابخانه بزرگ امام علي (ع)
تعداد بازديد :
20
 • كتابخانه بزرگ امام علي (ع)
جستجودر 0000/510ركورد اطلاعات علمي كشور
تعداد بازديد :
20
 • جستجودر 0000/510ركورد اطلاعات علمي كشور
سايت بزرگ كتابشناسي
تعداد بازديد :
20
 • سايت بزرگ كتابشناسي
كتابخانه غدير
تعداد بازديد :
19
 • مجموعه اي از كتابهاي علوم اسلامي ، قرآن ، حديث، سياسي ، اجتماعي، اخلاق، پزشكي، حكايات و مشاهير
كتابخانه ديجيتال منهاج
تعداد بازديد :
19
 • كتابخانه ديجيتال منهاج
كتابخانه ديجيتال بلاغ
تعداد بازديد :
18
 • كتابخانه ديجيتال بلاغ
كتابخانه بزرگ آل البيت
تعداد بازديد :
18
 • كتابخانه بزرگ آل البيت
كتابخانه صوتي
تعداد بازديد :
18
 • كتابخانه صوتي
كتابخانه كلام واعتقادات
تعداد بازديد :
18
 • كتابخانه كلام واعتقادات
كتابخانه ملي اسكاتلند
تعداد بازديد :
17
 • كتابخانه ملي اسكاتلند
كتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان
تعداد بازديد :
17
 • كتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان
www.al-shia.com 
تعداد بازديد :
17
 • www.al-shia.com 
كتابخانه ديجيتالي ملي كودكان
تعداد بازديد :
16
 • كتابخانه ديجيتالي بين المللي كودكان (انگليسي)
كتابخانه مركزي دانشگاه اصفهان
تعداد بازديد :
16
 • كتابخانه مركزي دانشگاه اصفهان
كتابخانه مركزي دانشگاه تبريز
تعداد بازديد :
16
 • كتابخانه مركزي دانشگاه تبريز
كتابخانه الكوثر
تعداد بازديد :
16
 • كتابخانه الكوثر
مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري
تعداد بازديد :
15
 • مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري
كتابخانه مركزي دانشگاه بوعلي سينا
تعداد بازديد :
15
 • كتابخانه مركزي دانشگاه بوعلي سينا
كتابخانه خوارزمي (كتابخانه دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز)
تعداد بازديد :
15
 • كتابخانه خوارزمي (كتابخانه دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز)
كتابخانه صنعت برق
تعداد بازديد :
14
 • كتابخانه تخصصي و دامنه موضوعي آن شامل : برق - الكترونيك، قدرت، مكانيك، عمران، كامپيوتر و مديريت مي باشد و شامل انواع مدرك نظير كتاب، نشريات ادواري، گزارشهاي دولتي، پروژه هاي تحقيقاتي و كليه استانداردهاي بين المللي مي باشد
كتابخانه تخصصي اميرالمومنين علي (ع)
تعداد بازديد :
14
 • اولين و جامعترين كتابخانه تخصصي امام علي عليه‌السلام با دارا بودن بيش از عنوان مدرك كتابخانه‌اي درباره حضرت علي عليه السلام كه از سال در مشهد كار خود را آغاز كرده‌است.
كتابخانه فارسي تبيان
تعداد بازديد :
14
 • كتابخانه فارسي تبيان
كتابخانه ديجيتالي ديد
تعداد بازديد :
14
 • كتابخانه ديجيتالي ديد
كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايران
تعداد بازديد :
13
 • كتابخانه‌ي مركزي و مركز اطلاع‌رساني شركت ملي نفت ايران
كتابخانه ميرزاي شيرازي (كتابخانه مركزي دانشگاه شيراز)
تعداد بازديد :
13
 • كتابخانه ميرزاي شيرازي (كتابخانه مركزي دانشگاه شيراز)
كتابخانه مركزي ني ريز
تعداد بازديد :
12
 • سايت اطلاع رساني كتابخانه مركزي ني ريز شامل: مدد كار كتابخانه ها، تازه هاي كتاب، اخبار و رويدادها، تازه هاي نشريات، گزارشات و مصوبات انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان، معرفي كتابهاي جديد، كتابخانه مجازي، كودك و نوجوان، مركز فرهنگي و اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي شهرستان ني ريز
كتابخانه احكام
تعداد بازديد :
12
 • كتابخانه احكام
كتابخانه حجاب شيعه
تعداد بازديد :
12
 • كتابخانه حجاب شيعه
www.husna.net
تعداد بازديد :
12
 • www.husna.net
كتابخانه مركزي دانشگاه اميركبير
تعداد بازديد :
12
 • كتابخانه مركزي دانشگاه اميركبير
كتابخانه مركزي دانشگاه شهيد بهشتي
تعداد بازديد :
12
 • كتابخانه مركزي دانشگاه شهيد بهشتي
كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي شريف
تعداد بازديد :
12
 • كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي شريف
كتابخانه الكترونيكي پل
تعداد بازديد :
12
 • كتابخانه الكترونيكي پل
مركز مدارك و كتابخانه صنعت آب و برق
تعداد بازديد :
11
 • وابسته به وزارت نيرو
كتابخانه دانشكده علوم دانشگاه تهران
تعداد بازديد :
11
 • كتابخانه دانشكده علوم دانشگاه تهران
كتابخانه مجازي داستانهاي فارسي
تعداد بازديد :
11
 • كتابخانه مجازي داستانهاي فارسي
كتابخانه آشيان
تعداد بازديد :
11
 • كتابخانه آشيان
كتابخانه ديجيتالي اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
تعداد بازديد :
10
 • كتابخانه ديجيتالي اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
كتابخانه الكترونيكي جوانان
تعداد بازديد :
10
 • كتابخانه الكترونيكي جوانان
كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران جنوب)
تعداد بازديد :
9
 • كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران جنوب)
كتابخانه ايرمس
تعداد بازديد :
9
 • كتابخانه ايرمس
مركز تحقيقات مخابرات ايران
تعداد بازديد :
8
 • مركز تحقيقات مخابرات ايران
كتابخانه ديجيتالي ديد
تعداد بازديد :
8
 • كتابخانه ديجيتالي ديد
كتابخانه مركز مدارك علمي
تعداد بازديد :
8
 • كتابخانه مركز مدارك علمي
كتابخانه اباصالح
تعداد بازديد :
8
 • كتابخانه اباصالح
كتابخانه امام مهدي (عج)
تعداد بازديد :
8
 • كتابخانه امام مهدي (عج)
كتابخانه اباصالح
تعداد بازديد :
8
 • كتابخانه اباصالح
كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي شيراز
تعداد بازديد :
8
 • كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي شيراز
كتابخانه مركزي دانشگاه الزهرا (س)
تعداد بازديد :
8
 • كتابخانه مركزي دانشگاه الزهرا (س)
كتابخانه داتيس
تعداد بازديد :
8
 • كتابخانه داتيس
كتابخانه ايران ساره
تعداد بازديد :
8
 • كتابخانه ايران ساره
كتابخانه مركزي دانشگاه علم و صنعت ايران
تعداد بازديد :
7
 • كتابخانه مركزي دانشگاه علم و صنعت ايران
كتابخانه ديجيتالي دانشگاه علم و صنعت ايران
تعداد بازديد :
7
 • كتابخانه ديجيتالي دانشگاه علم و صنعت ايران
كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي
تعداد بازديد :
7
 • كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي
كتابخانه شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
تعداد بازديد :
7
 • كتابخانه شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
http://www.payambarazam.ir/books/default.asp
تعداد بازديد :
7
 • http://www.payambarazam.ir/books/default.asp
كتابخانه مركزي شركت ملي نفت
تعداد بازديد :
7
 • كتابخانه مركزي شركت ملي نفت
كتابخانه جنگ دفتر ادبيات و هنر مقاومت
تعداد بازديد :
6
 • سايت كتابخانه جنگ از دو بخش عمده كتابخانه و بانك اطلاعاتي تشكيل شده است. در بخش بانك اطلاعات و در زمينه كتابها، مقالات ، پايان نامه ها، اسناد ،آثار هنري ، مراكز پژوهشي و اطلاع رساني اطلاعاتي ارائه شده و به تدريج غني تر خواهد شد. در بخش كتابخانه امكانات و منابع موجود و ويژگيهاي مجموعه كتابخانه جنگ دفتر ادبيات و هنر مقاومت و نحوه استفاده از اين كتابخانه و خدمات كتابداري آن ، معرفي مي شود.
كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي
تعداد بازديد :
6
 • اين كتابخانه در حيطه هاي علوم و فناوري در سطح منطقه به اشاعه اطلاعات و ارائه خدمات كتابشناختي, مرجع و ... مي پردازد.
سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران
تعداد بازديد :
6
 • سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران
كتابخانه پژوهشگاه دانشهاي بنيادي
تعداد بازديد :
6
 • كتابخانه پژوهشگاه دانشهاي بنيادي
كتابخانه مركز اطلاعات انرژي
تعداد بازديد :
6
 • كتابخانه مركز اطلاعات انرژي
كتابخانه مركزي سازمان مديريت صنعتي
تعداد بازديد :
6
 • كتابخانه مركزي سازمان مديريت صنعتي
كتابخانه مركز تحقيقات فيزيك و رياضيات نظري
تعداد بازديد :
6
 • كتابخانه مركز تحقيقات فيزيك و رياضيات نظري
كتابخانه مركزي سازمان انرژي اتمي ايران
تعداد بازديد :
6
 • كتابخانه مركزي سازمان انرژي اتمي ايران
كتابخانه مركز تحقيقات نيرو
تعداد بازديد :
6
 • كتابخانه مركز تحقيقات نيرو
كتابخانه مركزي دانشگاه علم و صنعت ايران
تعداد بازديد :
6
 • كتابخانه مركزي دانشگاه علم و صنعت ايران
كتابخانهپژوهشكده حمل و نقل
تعداد بازديد :
5
 • كتابخانهپژوهشكده حمل و نقل
كتابخانه مركز تحقيقات مخابرات ايران (ITRC)
تعداد بازديد :
5
 • كتابخانه مركز تحقيقات مخابرات ايران (ITRC)
كتابخانه مركزي سازمان مديريت و برنامه ريزي
تعداد بازديد :
5
 • كتابخانه مركزي سازمان مديريت و برنامه ريزي
Library of Institute for Advanced Studies in Basic Sciences
تعداد بازديد :
4
 • Library of Institute for Advanced Studies in Basic Sciences
نسخ خطيتعداد نسخ خطى: 68190

تعداد کل: 139449