فارسىالعربيةEnglish
كتابخانه‌ي ديجيتالي نسخه‌هاي خطي و اسناد شرقي - Oriental documents and manuscripts digital library
● 
  بانک اطلاعات   ->  ميراث ويران
بخش مهمي از ميراث كهن سرزمينهاي اسلامي در قالب بناهاي تاريخي، اوراق مكتوب، اسناد، نسخه هاي خطي، كتبيه ها،و آيينهاي ملي در حال نابودي است. گرچه مرور تصاوير و گزارشهاي اين فجايع، تأسف آور وناراحت كننده است ولي شايد زنگ خطري باشد براي ما كه به اطرافمان بهتر بنگريم وتلنگوري باشد به كساني كه به گونه اي مي توانند در حفظ اين ارزشها نگاهبان باشند.
از آغاز مهرماه 1389 به مرور تصاوير و گزارشهايي در اين زمينه شاهد هستيد. شما نيز با ارسال فيلم يا تصوير مستند از مكانهايي كه خود آن را ثبت كرده ايد در اين بخش ما را ياري كنيد.مطالب اين بخش به نام خودتان ثبت مي گردد. هر مطلب پس از تأييد نمايش داده خواهد شد.
  

برو به صفحه از 2
تعداد نتايج: 16
 
نسخ خطيتعداد نسخ خطى: 68190

تعداد کل: 139449