فارسىالعربيةEnglish
كتابخانه‌ي ديجيتالي نسخه‌هاي خطي و اسناد شرقي - Oriental documents and manuscripts digital library
● 
 انتشار مجموعه ميراث مشترك ايران و عراق، توسط دبيرخانه همايش و مؤسسه ابن سينا در آلمان تعداد بازديد : 3957 

از تاریخ
تا تاریخ


تاریخ ثبت: 17-8-1393  00:47:08  

نسخ خطيتعداد نسخ خطى: 68190

تعداد کل: 139449