فارسىالعربيةEnglish
كتابخانه‌ي ديجيتالي نسخه‌هاي خطي و اسناد شرقي - Oriental documents and manuscripts digital library
اخبار

 
● 
بانک اطلاعات   ->  گالرى تصاوير

عنوان   خانقاه مجیبیه - پتنا - هند 
منبع  فهرستواره خانقاه مجیبیه 
قيمت به ريال  30000 
توضيحات   مجموعه‌ای از سنگ قبرهای موجود در مزار خانقاه مجیبیه در شهر پتنه - هندوستان.
تصاویر توسط سید صادق حسینی اشکوری گرفته شده است. این خانقاه حاوی بیش از یکهزار Ùˆ صد نسخه خطی است Ú©Ù‡ بخش اعظم آنها به زبان فارسی است. اکثر این سنگ نوشته های تاریخی نیز به زبان فارسی نگاشته شده Ùˆ بخشی از ادبیات فارسی در شبه قاره را مرور Ù…ÛŒ کند. 
تعداد بازديد   1495 

نسخ خطيتعداد نسخ خطى: 68190

تعداد کل: 139449